CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHẢI LONG

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHẢI LONG

Đơn hàng Phí thiết kế. Xin vui lòng chọn kèm khi đặt hàng. Phí thiết kế chỉ tính lần đầu lên file. Các lần sản xuất kế tiếp, KHẢI LONG không tính phí thiết kế.